-- - Wieland Hungaria

ADATVÉDELEM

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Adatait az EU általános adatvédelmi rendele-te (GDPR) és a német szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz, „BDSG”) elő-írásai szerint kezeljük. A jelen tájékoztatóban áttekintést kívánunk adni arról, hogy a társaságunk hogyan jár el adatainak kezelése és feldolgozása során, valamint tájékoztatjuk az adatvédelmi jogszabályok által biztosított jogairól. Személyes adatait kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra adjuk át harmadik feleknek. Személyes adatait kizárólag abban az esetben adjuk át harmadik fél részére, amennyiben:

a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat a) pontja szerint Ön ehhez kifejezett hozzájárulá-sát adta,

a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat f) pontja szerint az adattovábbítás jogos érdekeink céljából szükséges és semmi nem utal arra, hogy ezt az Ön személyes adatainak védel-mét megkövetelő érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülbírálják,

a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat c) pontja szerint az adattovábbítás egy jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, és

az jogszerű és a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat b) pontja szerint az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges.

Részletesen:

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi adatkezelő által történő adatkezelésre vonatkozik:

A Wieland HungáriaKft adatkezelője/elérhetőségei

1037 Budapest
Törökköutca 5-7
Tel.: +36 1 427 1320
Fax.: +36 1 427 1322
info@wieland-hungaria.hu
www.wieland-hungaria.hu

Wieland-Werke AG
Graf-Arco-Strasse 36
89079 Ulm, Németország
Tel.: +49 731 944 0
Fax: +49 731 944 2772
info@wieland.com
www.wieland.com

A Wieland Csoport Németországban és a világ más országaiban található tagvállalatainak és irodáinak adatkezelőit/elérhetőségeit a következő dokumentum tartalmazza: [pdf].

Kérjük, adatvédelmi kérdéseit az adatvédelmi tisztviselőnek címezve a fenti címre vagy a dataprotection@wieland.com email címre küldje.

Külső adatvédelmi tisztviselő: www.kt-datenschutz.de.

2. Személyes adatok gyűjtése és tárolása, valamint felhasználásuk természete és célja

a) Weboldalunk meglátogatása esetén

Amikor Ön ellátogat a www.wieland-hungaria.com weboldalra, a végberendezésére telepített böngésző automatikusan elküld bizonyos adatokat a webszerverünkre. Ezeket az információkat ideiglene-sen tároljuk egy naplófájlban. Az Ön beavatkozása nélkül a következő adatok kerülnek rögzítésre és automatikus törlésükig tárolásra:

 • Kérés (kért fájl neve) (például www.pelda.de/index.html)
 • Böngészőtípus:/verzió: (mint például Mozilla Firefox 33, Google Chrome, Safari)
 • Böngésző nyelve (pl.: német)
 • Operációs rendszer: (pl.: Windows 10)
 • Böngészőablak belső felbontása
 • Képernyőfelbontás
 • JavaScript engedélyezve: „Igen” vagy „Nem”
 • Java be/ki
 • Cookie-k be/ki
 • Színmélység
 • Hivatkozott URL (az előzőleg meglátogatott oldal)
 • Rövidített IP-cím a földrajzi felismeréshez
 • Hozzáférés időpontja (időbélyegző)
 • Kattintások
 • Adott esetben az űrlapok tartalma (szabad szöveges mezők, mint a „Név” és „Jelszó” ese-tében csak a „kitöltött” vagy „nem kitöltött” információ kerül rögzítésre).

A megadott adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • biztosítjuk weboldalunk zökkenőmentes elérését,
 • biztosítjuk, hogy weboldalunk felhasználóbarát legyen,
 • rendszerbiztonság és stabilitás elemzésére, és
 • egyéb adminisztratív célokra, valamint
 • a visszaélések feltárására és hibajavításra.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat f) pontja adja. Jogos érdekünk a fentiek szerint végzett adatgyűjtésen alapszik. A gyűjtött adatokat semmilyen körülmények kö-zött nem használjuk fel arra, hogy Önre vonatkozóan személyes következtetéseket vonjunk le. Emellett cookie-kat és elemző szolgáltatásokat használunk, amikor Ön ellátogat a weboldalunk-ra. Erre vonatkozóan további tájékoztatást a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4. és 5. pontja tar-talmaz.

b) Hírlevélre és fehér könyvre való feliratkozás esetén

Amennyiben ehhez a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat a) pontja szerint kifejezett hozzájáru-lását adta, az email címét felhasználjuk rendszeres hírlevelek, vagy konkrét fehér könyv küldé-sére. Ahhoz, hogy hírlevelet kapjon meg kell adnia az email címét. Ezt a visszaigazoló emailt használjuk a kettős megerősítéshez is, hogy ellenőrizzük az email cím tulajdonosa ténylegesen beleegyezett abba, hogy hírlevelet kapjon.

A hírlevélről a hírlevél végén található hivatkozásra kattintva bármikor leiratkozhat. Tetszés sze-rint természetesen a leiratkozásra vonatkozó kérését bármikor a newsletter@wieland.com címre is elküldheti. A részünkre megadott adatokat kizárólag a műszaki szolgáltatóinknak, valamint azok-nak a vállalatoknak továbbítjuk, melyek a hírlevél és fehér könyv küldésével kapcsolatos műszaki folyamatok végrehajtásáért felelősek. Mindazonáltal, ebben az esetben a továbbított adatok körét a szükséges minimumra korlátozzuk. A hírleveleink kiküldését a németországi sc-networks.com szolgáltató végzi Evalanche szoftver segítségével. Amennyiben a hírlevelünkről leiratkozik, az email címét a saját szervereinkről és a szolgáltatónk szervereiről is töröljük.

c) A kapcsolatfelvételi űrlap használata

Kérdéseit a jelen weboldalon található űrlap kitöltésével is elküldheti részünkre. Ehhez meg kell adnia egy érvényes email címet, mellyel beazonosíthatjuk, hogy kitől érkezett az érdeklődés és megfelelően válaszolhassunk. További információk megadása önkéntes. A kapcsolatfelvétel cél-jából történő adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat a) pontja szerint az Ön önként adott hozzájárulása alapján végezzük. A kérdése teljes körű megválaszolása után a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait töröljük. Ugyanez a helyzet áll fenn, amennyiben a körülmények azt mutatják, hogy az érintett kérdés véglegesen tisztázásra került és nincs a törléssel ellentétes, a megőrzésre vonatkozó jogszabályi előírás.

d) Adatai továbbítása más módon az Ön hozzájárulásával (GDPR 6. § (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés jogszerű, amennyiben hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (például a névjegykártyáján lévő elérhetőségek Wieland Csoporton belüli megosztása céljából). A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez vonatkozik az EU általános adatvédelmi rendelete hatályba lépésének napja, azaz 2018. május 25. előtt adott hozzájárulásokra is. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása a jövőre nézve hatályos. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelési tevékenységekre a visszavonás nincs hatással. A fent említett kapcsolatfelvételi űrlapon bármikor kapcsolatba léphet velünk, hogy tájékoztatást kérjen a hozzájárulásával és a kezelt személyes adataival kapcsolatban.

3. Adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra adjuk át harmadik feleknek. Személyes adatait kizárólag abban az esetben adjuk át harmadik fél részére, amennyiben:

 • a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat a) pontja szerint Ön ehhez kifejezett hozzájárulá-sát adta,
 • a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat f) pontja szerint az adattovábbítás jogos érdekeink céljából szükséges és semmi nem utal arra, hogy ezt az Ön személyes adatainak védel-mét megkövetelő érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai ezekkel szemben elsőbbsé-get élveznek,
 • a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat c) pontja szerint az adattovábbítás egy jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, és
 • az jogszerű és a GDPR 6. (1) bekezdés első mondat b) pontja szerint az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges.

Harmadik fél weboldalára mutató hivatkozás esetén a folyamat egy újabb böngészőablak számí-tógépén történő megnyitásával történik, melyhez az IP-címét és a cél URL címét (azaz a cél weboldal címét) megadjuk. Arról nincs tudomásunk, hogy a harmadik fél weboldalán az adatok milyen módon kerülnek felhasználásra, mindazonáltal kizárólag az általunk megbízhatónak tar-tott szolgáltatók weboldalára mutató hivatkozásokat alkalmazunk. Ezért a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt biztosítékok harmadik fél weboldalára nem vonatkoznak.

4. Cookie-k

A weboldal egyes oldalainak meglátogatása során cookie-kat (vagy „munkamenet cookie-kat”) használunk, hogy a weboldalunk felhasználóbarátabb legyen. Ezek a cookie-k kis méretű szöve-ges fájlok, melyeket a merevlemeze kizárólag addig tárol, amíg a weboldalunkat meglátogatja, s a böngésző bezárásával törlődnek. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépében és nem gyűjtenek a merevlemezéről személyes adatokat. A cookie-k által feldolgozott adatok meghatá-rozott célokra, a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat f) pontja szerint a saját jogos érdekeink és harmadik felek jogos érdekei érdekében szükségesek.

Webes felügyeleti célokra a következő cookie-kat használjuk:

 • utolsó kattintás (a munkamenet lejáratához, érvényesség: egy munkamenet)
 • munkamenet cookie (a munkamenet felismeréséhez, érvényesség: egy munkamenet)
 • evercookie (új/meglévő ügyfelek észlelésére, érvényesség: 60 hónap/5 év)

A legtöbb böngésző alapbeállításként elfogadja a cookie-kat. Mindazonáltal, a böngészője biz-tonsági beállításaiban letilthatja a cookie-k fogadását, vagy beállíthatja a böngészőjét, hogy ér-tesítse, ha a cookie-k aktívak. Természetesen, az általunk használt cookie-kban tárolt adatok ne köthetők az Ön személyes adataihoz (név, cím, stb.).

Amennyiben nem kíván a számítógépén cookie-kat tárolni, a weboldalon felkérjük, hogy a meg-felelő lehetőséget tiltsa le a rendszerbeállítások között. A számítógépén tárolt cookie-k a böngé-szője rendszerbeállításai alatt törölhetők. A cookie-k tiltása esetén a weboldal egyes funkciói nem elérhetőek.

Az elérés mérésre és promóciós célokra szolgáló cookie-k használatát a Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org) deaktivációs oldalán, vagy az amerikai (http://www.aboutads.info/choices) vagy európai (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) weboldalon mondhatja le.

5. A Webtrekk.com nyomkövető elemző eszköze

A weboldalunk használatára vonatkozó adatgyűjtésre és az ennek megfelelő online szolgáltatásaink optimalizálására a német Webtrekk GmbH szolgáltatásait használjuk. Az általunk alkalmazott nyom-követő tevékenységet a GDPR 6. § (1) bekezdés első mondat f) pontja alapján folytatjuk. A Webtrekk GmbH az adatgyűjtés és a nyomkövetési adatok kezelés során mindig az adatvéde-lemre és adatbiztonságra vonatkozó legújabb szabványok szerint jár el.

Ez azt is biztosítja, hogy az adatai ne kerüljenek továbbításra külföldre. A követő tevékenység célja, hogy weboldalunkat folyamatosan optimalizáljuk és a felhasználók igényei szerint fejlesz-szük. A hozzáférés során keletkezett adatokat névtelenül gyűjtjük, így azok révén nem lehet egyes felhasználókat beazonosítani. Ezt különösen az IP-címek anonimizálása révén érjük el. Az anonimizált adatokhoz kizárólag meghatalmazott személyek férnek hozzá. Ezek az érdekek a jelen tájékoztatóban foglalt jogszabályok meghatározása szerint jogszerűek. A Webtrekk által nyújtott további adatvédelemről a következő linken olvashat: https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/.

6. Google Maps, Google Fonts és más harmadik fél által létrehozott tartalom és nyújtott szolgáltatások

A weboldalunkon a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja alapján használunk harmadik fél által létre-hozott tartalmat és nyújtott szolgáltatásokat.

Ebben az esetben a harmadik fél által nyújtott tartalom és szolgáltatás az egyes oldalainkon található Google térképek vagy betűtípusok (harmadik fél által létrehozott tartalom). Ez mindig attól függ, hogy a harmadik fél szolgáltató ismeri-e az Ön IP-címét, mivel anélkül nem tudnák megjeleníteni a tartalmukat a böngészőjében. Ezért van szükség az Ön IP-címére a webes tarta-lom megjelenítéséhez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan tartalmakat használ-junk, mellyel a kérdéses szolgáltatók kizárólag a vonatkozó tartalom biztosításának céljára hasz-nálják fel az IP-címeket. Harmadik felek statisztikai vagy marketing célokra úgy nevezett „pixel tag”-ot (webjelzőként is ismert rejtett grafikát) használhatnak. A pixel tagek információk értéke-lésére, például a weboldalunk egyes oldalainak látogatottságára szolgálnak. Az álnevesített in-formációkat a felhasználók eszközén lévő cookie-k tárolhatják. Ilyen információk a teljesség igé-nye nélkül a böngészőre és operációs rendszerre, a hivatkozott weboldalakra és látogatási időre vonatkozó műszaki információk, valamint a weboldalunk használatára vonatkozó egyéb infor-mációk. A harmadik fél szolgáltatók és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó adatvédelmi szabályzatukra mutató linkek az alábbiakban olvashatók. A hivatkozásokon szintén lemondhatja a cookie-k fogadását.

Itt az „Infochoice” transzparenciát biztosít és lehetőségeket kínál a Google tevékenységekkel kapcsolatban:https://www.google.com/policies/privacy/#infochoices.

Google Fonts:

A tartalmak a Google Inc. weboldalba épített külső betűtípusait használják: https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). A Google Fonts integrációja a Google részére küldött szerver kéréssel történik (mely általában az Amerikai Egyesült Államokban található). A böngésző a Google szerverein kérdezi le, hogy a betűtípusok vagy a CSS fájl módosult-e. Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/ Leiratkozás: https://www.google.com/settings/ads/.

Google Maps:

Google Maps: a „Google Maps” térképeit harmadik fél szolgáltató, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA biztosítja. Adatvédelmi irányelvek: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozás: https://www.google.com/settings/ads/.

7. Közösségi média pluginek

A weboldalunkon nincsenek közösségi hálózatokra mutató szolgáltató alapú közösségi plugineket; a Wieland kizárólag a Facebook, Xing, LinkedIn és Twitter profiljainkra mutató hivat-kozásokat alkalmaz.

8. Adatok tárolása, törlése és zárolása

Személyes adatait az adatelkerülés és adatgazdaságosság elvei mentén kezeljük és tároljuk. Ez azt jelenti, hogy adatait kizárólag a tárolás céljának megvalósításához szükséges ideig (pl. kér-dések megválaszolása, szerződések teljesítése) és a társaságunkra vonatkozó jogszabályok elő-írásainak megfelelő mértékig kezeljük és tároljuk.

A tárolás céljának megszűnésével vagy az irányadó jogszabályban foglalt adattárolás időtartama lejártával a személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően automatikusan zároljuk vagy töröljük. A tárolás időtartam kritériuma a vonatkozó jogszabályi megőrzési idő.

9. Az érintett jogai

Minden érintett jogosult

 • a GDPR 15. § értelmében visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai-nak kezelése folyamatban van-e. Tájékoztatást kérhet különösen a következőkről: az adatkezelés célja, a személyes adatok köre, a címzettek köre, akikkel az Ön adatai közlik vagy közölték, a tárolás tervezett időtartama, az adatai helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz vagy az adatkezelés korlátozásához fűződő joga, panasz benyújtásához való jog megléte, az adatai forrása, amennyiben azt nem a Wieland gyűj-tötte, automatikus döntéshozatali folyamat megléte (köztük a profilalkotás), valamint ezek részleteire vonatkozó minden jelentős információ;
 • a GDPR 16. § értelmében a Wieland által tárolt pontatlan vagy hiányos személyes adata-inak haladéktalan helyesbítését kérni;
 • a GDPR 17. § értelmében a Wieland által tárolt személyes adatainak törlését kérni kivé-ve, amennyiben az érintett adatok kezelése a szabad véleménynyilvánításhoz és tájékoz-tatáshoz való jog gyakorlásához, jogszabályi előírás teljesítéséhez, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy védelme céljából szükséges;
 • a GDPR 18. § értelmében személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben vitatja az adatok helyességét vagy az érintett adatok kezelése jogszerűtlen, de nem kí-vánja adatai törlését; ebben az esetben a továbbiakban nem nekünk van szükségünk az adataira, hanem Önnek jogi igényei előterjesztése, gyakorlása vagy védelme céljából, vagy a GDPR 21. § értelmében tiltakozott az adatai kezelése ellen;
 • a GDPR 20. § értelmében kérelmezni, hogy a számunkra megadott személyes adatait strukturált, egységes és géppel olvasható formában az Ön vagy egy másik meghatalma-zott fél rendelkezésére bocsássuk;
 • a GDPR 7. § (3) bekezdése értelmében bármikor visszavonni a korábban adott hozzájáru-lását. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem leszünk jogosultak az eredeti hozzájárulása alap-ján az adatait kezelni, és
 • a GDPR 77. § értelmében panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál. Ebből a célból fel-keresheti a lakóhelyén vagy munkahelyén, vagy a társaságunk központjánál illetékes fel-ügyeleti hatóságot vagy adatvédelmi biztost.
 • A német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 34. és 35. § szerinti korlátozások a tájé-koztatáshoz való jogra és az adatok törlésének igényléséhez való jogra vonatkoznak.

10. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatainak kezelése a GDPR 6. § első mondat (1) bekezdésének f) pont-ja szerint történik, a GDPR 21. § értelmében jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen feltéve, hogy erre van a saját helyzetéhez kapcsolódó oka vagy a tiltakozás közvetlen reklám ellen irányul. Az utóbbi esetben általános tiltakozási joga van, melyet bármilyen különleges kö-rülmény megjelölése nélkül tudomásul veszünk.

Amennyiben a hozzájárulás visszavonásához vagy a tiltakozáshoz való jogát kívánja gyakorolni, kérjük küldjön emailt a dataprotection@wieland.com címre. Más, közvetlen módon is felveheti velünk a kapcsolatot.

A külső adatvédelmi tisztviselőnket a www.kt-datenschutz.de. címen érheti el.

11. Automatizált döntéshozatali folyamatok, profilalkotás

Alapvetően nem használunk a GDPR 22. § szerinti teljes körűen automatizált döntéshozatali fo-lyamatot az Önnel való üzleti kapcsolat felvételéhez és folytatásához. Erről jogszabályi előírás esetén, illetve az egyes esetekben, ha ilyen eljárást alkalmazunk, külön tájékoztatjuk.

12. Egyéb adatvédelmi kérdések

Amennyiben a jelen tájékoztatóban nem talált a személyes adatait illető kérdéseire vonatkozó választ, kérjük, írjon a datenschutz@wieland.com címre, vagy keresse fel az adatvédelmi tisztviselőnket.